ஆஂடீ சூததில் சுன்னியை இறக்கி காதரவிடும் தமிழ் ஆனால் ஸெக்ஸ்

0 views

நான் பேண்ங்கலை கரெக்ட் செய்து ம்யாடர் போடுவதில் ஃப்ட் பட்டம் வாங்கி விடுவேன். எனக்கு இளம் பேண்ங்கலை ஸெக்ஸ் செய்து போறெ அடித்து விட்டது. ஆகையால் அழகான பெரிய சூது கொண்ட ௌந்டயிகளை உஷர் செய்து ஒக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன்.

சில ஆஂடீ பூண்டாய் லூசாக இருப்பதால், ஒக்க புடிக்காமல் போனது. கதாசியாக தமிழ் ஆனால் ஸெக்ஸ் செய்வதற்கு ஆசைப்பட்டேன். ஒரு நாட்டுக்கத்தை போன்ற ௌந்தயா பாேசி மயக்கி வீட்டுக்கு வரவைத்தேன். அவளின் உடம்பில் ஆடைகள் இலாமல் நிர்வாணமாக படுக்க போட்டேன்.

சூதா விரித்து ஏனொட பெரிய சூனியை மேலே மென்மையாக தேது பின் ஆழமாக இறக்கி ஒக்க ஆரம்பித்தேன். ஆஂடீ சுகம் கலந்த வள்லியில் காதர ஆரம்பித்தால். அதை பார்க்கும்போது மேலும் வேகத்தை செலுத்தி ஊழ் போட வேண்டும் என்று வெறி வந்தது.

இது போன்ற தமிழ் ஆஸ் ஃபக் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்க்க இங்கே க்லிக் பண்ணுங்க!