தமிழ் பையன் செத்து செக்ஷியான விபசாரியை ஊகிறான்

0 views

பாருங்கள் சென்னையில் வசிக்கும் செத்து செக்ஷியான விபசாரியை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து ஸெக்ஸ் செய்து ஊகிறான். பின்பு இவர்கள் அடிக்கடி இங்கு வந்து ஸெக்ஸ் செய்து ஊகிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பொழுதும் இவன் இவளை மட்டுமே வெடிற்கு அழைத்து வந்து ஸெக்ஸ் செய்து ஊகிறான்.

இவள் பாரக அழகாக இருக்கிறாள் பின்பு இவளை அணு அணுவை ஸெக்ஸ் செய்து தமிழ் பையன் அனுப வைக்கிறான். இவன் பார்க்க கருப்பாக இருக்கிறான் பின்பு இந்த விபசாரியின் செக்ஷியான மூலையில் கையை வீயாது தடவி அதை வெளியில் எடுத்து தடவி பீசைகிறான்.

இவள் செக்ஷியாக படுத்து கொண்டு மூலை குத்தியை காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள் பின்பு தமிழ் பையன் இவள் குத்தியில் சுன்நியாயி விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். விபசாரி செக்ஷியாக படுத்து ஊகிறாள் பின்பு இந்த தமிழ் பியன் ரசித்து ருசித்து இவளை ஊகிறான்.

படுத்து ஊது பின்பு கௌ நிலையில் விபசாரி குத்தியில் வேகமாக சுன்னியை அடி குத்தியில் விட்டு ஊது சுன்ணி கஞ்சை வர வைக்கிறான் பின்பு விபசாரி சுன்னியை சாப்பி சுத்தம் செய்கிறாள். தமிழ் பையன் விபசாரியை எப்படி ஊகிறான் என்பதை ராசியுங்கள்.