ன்றி வைஃப் குத்தியில் காதலன் ஊழ் செய்து விந்து இறக்கும் ஆபாச படம்

0 views

ன்றி வைஃப் வீட்டில் அவள் கணவன் இலாத பொழுது என்னை வீட்டிற்கு வர சோலி இருந்தால், நானும் அடிக்கடி இவள் வீட்டிற்கு கணவன் இலாத பொழுது வந்து ஸெக்ஸ் செய்து விட்டு செலுவேன்.

இந்த முறை மனைவியை ஒக்கும் பொழுது அதை காம படம் எடுத்து வைத்தேன், இவள் செக்ஷியாக சூது வைத்து இருந்தால் அதனால் இவளை டாகீ நிலையில் வைத்து ஸெக்ஸ் செய்தேன்.

டாகீ நிலையில் வைத்து ஊகும் பொழுது மூடு தங்க முடியாமல் மனைவி முணரா ஆரம்பித்தாள். இருவரும் செக்ஷியாக முணரிக்கொண்டே ம்யாடர் போட்டோம்.

மனைவியும் எனக்கு ஊக்க சேம கஂபநீ கொடுத்தாள், இது போன்று கஂபநீ கொடுத்தாலே போதும் ஜொல்லியாக ஸெக்ஸ் செய்து நமது சுன்ணி கஞ்சை குதிக்குள் ஊது இறக்கி எஂஜாய் செய்யும் தமிழ் பெஸ்ட் போர்ன் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஜே வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.