தூங்கும் அக்கா பெரிய சூததில் காமம் கோலும் தமிழ் இந்ஸெஸ்ட் வீடியோ

0 views

இரவில் வீட்டில் தனி ரூமில் படுத்து கொண்டு இருக்கும்போது தமிழ் இந்ஸெஸ்ட் வீடியோ போணில் பார்த்து கொண்டு இருந்தேன். அப்பொழுது எனக்கு மூட் ஏறியதால் பக்கத்து ரூமில் இருக்கும் அக்காவை ஒக்களாம் என்று எழுந்து சென்றேன்.

ஏனொட மூத்த அக்கா பெரிய சூது வைத்து ஜாத்தி போடாமல் நிர்வாணமாக படுத்து உறங்கி கொண்டு இருந்தால், வேகமாக சென்று சூதா தடவி விட்டு பின் வழியாக சூனியை உள்ளே விட்டு அழுதினேன்.

கொஞ்சம் நேரம் தொங்குவது போன்று நடித்து விட்டு பின்பு கூத்தியை நேராக காட்டினாள். கையை விட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஃபிஂகரிஂக் செய்து சுகத்தை கொடுத்தேன். சூது வழியாக பூண்டாய் ஓடையில் ஆழமாக விட்டு அடிக்கும்போது புது விதமான உணர்ச்சி பூர்வமான ஒல்லாக அமைந்தது.

நீண்ட நேரமாக அடித்து விட்டு விந்தை பூண்டாய் ஓடையில் இறகினேன். அக்காவின் பூண்டாய் முழுவதும் வேலை நிறத்தில் நிரம்பி வழிந்தது. அதை விரித்து விடெோவில் பதிவு செய்தேன்.

பின்பு அம்மா வருவதை பார்த்து வேகமாக ஒளிந்து கொண்டேன்.

Related videos