பிகீநீ அணிந்து வந்த துட்ிஓன் டீசர் ஒக்கும் தமிழ் ஸெக்ஸ் ஹ்ட் மூவீஸ்

என் வீேடினில் கவர்ச்சியான ஒரு துட்ிஓன் டீசர் மங்கை இருந்தால் ஆவலுடன் இருந்து னாஅன் தினமும் ஒழுங்காக கவனிப்பேன் என்று நினைத்து இந்த ஸெக்ஸீ மாடெல் போன்று இருக்கும் டீசர் வந்தால். அவள் எனக்கு மூட் எட்திர சொல்லி கொடுத்தது தான் மிகவும் அதிகம்.

ஒரு நாள் அவளது ஆடைகளை கழற்றி எறிந்து அவளது உள்ளாதைகளை மட்டும் காண்பித்து கொண்டு என் முன்பாக அவள் நின்று கொண்டு “என்னுடன் கமாசுகம் அனுபவிக்க நீ தயாரா” என்று எண்ந்னிடம் கேட்டாள் அவள். உடனே அவள் மீது பாய்ந்து னாஅன் இங்கு அவளுக்கு ரொம்யாஂடிக் ஆகா மூதாத்தை கொடுத்து மூடு எத்டிரினேன்.

அவளுக்கு பின் பக்கமாக ஒப்பத்து தான் மிகவும் பிடிக்கும் என்று சொன்னாள். அதனால் அவளை நான் நிர்வாணமாக படுக்க வைத்து அவளது பூந்டையில் நான் தரமாக ஒத்து போதீன்.