கொய்ம்பதோரெ விபசாரி ரசித்து ருசித்து சுன்னியை உம்பி ஊகிறாள்

0 views

கொய்ம்பதோரெ ஹோடெல் ரூமில் செக்ஷியாக விபசாரி காதலனுடன் விளையாடி காமம் செய்கிறாள். இவள் அழகாக சிறிது கொண்டே இருக்கிறாள், அதை பார்க்கும் பொழுது மனத்திற்கு மிகவும் பிடித்து இருக்கிறது. இவளின் மூலை பெரிதாக பழுது இருக்கிறது அதில் கை வைத்து காதலன் தடவி சுகத்தை அனுப வைக்கிறான்.

இதில் விபசாரி காதலனை படுக்க வைத்து செக்ஷியாக சுன்னியை வாய்யில் வைத்து சாப்பி உம்பூகிறாள். இவள் நன்றாக சுன்னியை நாக்ள் னாகி சுகம் தருகிறாள், காதலன் சுஉதை காண்பித்து நாக சொலும் பொழுது முகம் சுலிக்காமல் செக்ஷியாக சுது ஊட்டாய்யில் வாய் வைத்து நாக்குகிறாள்.

இவள் என சோனாலும் செய்கிறாள் என்று காதலன் அடிக்கடி இவளை ம்யாடர் போட்டு பணம் தருகிறான். செக்ஷியான விபசாரி காதலன் சுன்னியை நன்றாக நாக்ள் னாகி வாய்ஈயில் வைத்து சாப்பி உம்பூகிறாள்.

காதலன் படுத்து கொண்டு அவளின் முகத்தில் கை வைத்து விளையாடி சுன்னியை வாய்யில் விட்டு சுகத்தை அனுப வைக்கிறான். பிறகு விபசாரி படுத்து குத்தியை விரித்து காண்பிதததும் அதில் சுன்னியை விட்டு ஊது கஞ்சை இறகுகிறான். செக்ஷியான விபசாரி ஹோடெல் ரூமில் நிர்வாணமாக உம்பி ஊபத்தை பார்த்து ராசியுங்கள்.