ரியல் சென்னை விபெ பூல் ஊம்பி கூதியில் விட்டு ஓழுகிறாள்

0 views

சென்னை விபெ வீட்டில் யாரும் இல்லை என்று என்னை அழைத்தாள் நானும் உடனே அவளது வீட்டிற்கு சென்று என் சுண்ணியை ஊம்பி விட சொல்லி காண்பித்தேன். மனைவி கணவன் வீட்டில் இல்லாததால் என் சுண்ணியை தயக்கம் இன்றி வாய்க்குள் விட்டு உரிந்து ஊம்பி காம சுகம் தர ஆரம்பித்தாள். நான் போதும் என்று சொல்லும் வரை விடாமல் உரிந்து செமயா ஊம்பி விட்டு காம சுகம் அனுப வைத்து பின்பு அழகாக சுண்ணியை அவளது கூதிக்குள் விட்டு ஓல் செய்ய ஆரம்பித்தாள். நாம் பெண்களை ஓப்பதை விட இது போன்று மனைவிகளை நம் மீது அமர்ந்து ஓக்கும் பொழுது இன்னுமே சேரி மூடு ஆகி விந்து உடனே கூதிக்குள் வரும் தமிழ் ரியல் விபெ க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் செஸ் வீடியோ. போர் மோர் விபெ ஆஜர் டாப்ஸ் கிளிக் தேரே.