ந்யூஸ்‌பேபர் போதும் பையன் கூட தேசி வைஃப் ஸெக்ஸ் ஸ்க்யாஂடல்ஸ்

0 views

வீட்டுக்கு தினனும் ந்யூஸ்‌பேபர் போட வரும் காலேஜ் பையன். அந்த வீட்டில் இருக்கும் ஸெக்ஸ் தேசி வைஃப் கவனித்து விடுகிறான். அவனுக்கு அந்த பெந் கூட தொடர்பு வைத்து கொள்ளவேண்டும் என்று வெறி வந்து விடுகிறது.

ஒரு அந்த பெண்ணின் புருஷன் வீட்டில் இலாத நேரமாக பார்த்து காசு வாங்க வருவது போல பேச்சி கொடுத்து மயக்கி விடுகிறான். இருவரும் பின் பொனேலில் தினனும் பாேசி ஸிட்யூஸ் செய்தபடி இருக்காங்க!

பின் ஒரு நாள் அவளோட புருஷன் இலாத நேரமாக பார்த்து ரூமுக்கு நுழைந்து விட்டான். இருவரும் கண்களை கட்டிக்கொண்டு ரொம்யாந்ஸ் மூடில் கிஸ் அடித்து எஂஜாய் செய்யரங்க!

பின்னர் அவளை கீழே படுக்க போட்டு தேவிதிய போல் ஊது சுகத்தை கொடுக்கிறான். சூனியை வெள்ளியில் எடுக்காமல் நீண்ட நேரமாக ஸெக்ஸ் செய்து ஆசத்தி விடுகிறான்.

இது போன்ற தமிழ் வைஃப் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்க்க இங்கு க்லிக் பண்ணுங்க! நெறைய இருக்கும்.