சோபாவில் ஒழுது போதும் பக்கத்து வீேட்டு தமிழ் ஆஂடீ க்ஷ்விடேோ

0 views

பக்கத்து வீேடினில் ஒரு குண்டு ஆஂடீ ஆனவள் அவள் தனியாகவே தாஅன் வாசிக்கிறாள் என்பது எனக்கு தெரியும். ஆனால் அவளது கணவானோ வேளி நாட்டினில் பல வருடங்களாக வேலை பார்த்து வருகிறாஅன். அவன் இல்லாத இந்த நேரத்தினில் இந்த ஆஂடீ மட்டும் தனியே அவள் கமாசுகம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசை பாடுவதை நான் அறிந்து கொண்டேன்.

ஒரு நாள் இவளது வீட்டிற்க்கு நான் விருந்து சாப்பிடுவது கொண்டு சென்று இந்த கவர்ச்சி தமிழ் ஆஂடீ உடன் நிர்வாணமாக கட்டிலில் வர்காந்து கொண்டு சுகமாக ஊழ் போட்டு செய்து இதமாஅகா எஂஜாய் செய்தேன். நான் சோபாவில் வாற்காதின்ஹு கொள்ள அவள் தான் என்னுடைய தடியின் மேல் ஆகா வர்காந்து ஸெக்ஸ் செய்யிய வேண்டும் ஏர்ணு அவள் சொல்லி என் மீது வர்காந்து கொண்டு அவள் ஒத்து கொண்டாள்.

அதன் பிறகு அவளை அப்படியே சாய்ந்து அவளை நான் இதமாக சுகமாக ஒத்து எடுத்தேன்.

Related videos