தமிழ் அக்கா தம்பி பாத் ந்யூட் இந்ஸெஸ்ட் யூரிந் பிஸ்ஸிஂக் வீடியோ

0 views

எனக்கு 19 வயது ஆனாத்தில் இருந்து பல்வேறு பேண்ங்கலை வித விதமாக ஸெக்ஸ் செய்து சலிக்க அனுபவித்து இருக்கிறேன். என் வீட்டில் அக்கா ஒருத்தி இருந்தால், பார்ப்பதற்கு ஒல்லு போன்று இருப்பாள். அவளை ஸ்கெச் போட்டு தூக்கி ம்யாடர் ஆதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன்.

அத்துப்பூல அவளுக்கு ஸெக்ஸ் படம் காண்பித்து மயக்கி, இரவில் தினனும் ம்யாடர் போட்டேன். ஒரு கட்டத்தில் ஒல்லு ஒப்ாத்து மிகவும் போறீங்க இருந்தது. அதை புது விதமான கோணத்தில் செய்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன்.

அதற்கு முதற்படியாக வீட்டில் அம்மா அப்பா இலாத நேரத்தில் பாத் எடுக்ும்போது ம்யாடர் அடிக்கலாம் என்று தொடங்கினோம். நான் இந்ஸெஸ்ட் ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பித்தேன், அக்காவை முத்தி போட வைத்து சூனியியில் இரூஉண்து கண்சியை ஆதிக்க வேகமாக குலுக்கினேன்.

அப்பொழுது கன்சி வருவதற்கு பதில் யூரிந் வேகமாக வந்தது. அதை அக்கா மூலை மேல் அடித்து பிசினேன். யூரிந் விருப்கமாக குதித்து முடித்தால், அதன்பின் ஸ்பர்ம்ஸ் வந்தது.