செக்ஷ்யான பெண்ணின் குத்ியை னாகி ஊகும் ஆண் விபசாரி

0 views

தமிழ் பெண் வனிதா காம சுகம் தேவை என்று ஒரு ஹோடெல் ரூமில் தாங்கி இருக்கிறாள் அப்பொழுது அங்கு இருக்கும் ஆண் விபசாரியை அவள் ஊபத்தற்கு காசு கொடுத்து வரவைக்கிறாள். அந்த ஆண் விபசாரி பெயர் அஷ்வின் இவன் இயர் வீட்டை சேர்ந்தவன் பாக கருப்பாக ஒளியாக இருக்கிறான் ஆனால் இவனது சுன்ணி நான்ற விறைத்து நிற்கிறது. வனிதா பூன்தவையில் இருக்கிறாள் அவளை இவன் இதழில் மீதம் கொடுத்து அவளின் மூலையில் கையை வைத்து தடக்குகிறா. வனிதா செக்ஷ்யான சரியில் இருக்கிறாள் அவள் பிர மட்டுமே அணிந்து இருக்கிறாள் பின்பு அஷ்வின் அவளின் மூலையில் வாயை வைத்து சாப்புகிறாள் அப்பொழுது வனிதா தனது பூந்டையில் வாய் போட சொல்லுகிறாள். அஷ்வின் அவளின் காலைல் இருந்து னகிக்கொண்டு பூந்தைக்கு புடவை மற்றும் பாவாடையை தூக்கி கொண்டு வருகிறான் அப்போதுதது அவளது பூந்டையை கால்களை விரித்து காமிக்கிறாள்.

அதில் இவனது வாயை வைத்து பொறுமையாக நாக ஆரம்பிக்கிறான் பின்பு அவனது சுன்னியை கழுவிட்டு வருகிறான் அந்த இடைவெளியில் இவளது பூந்டையில் கையை விட்டு விரல் பூட்டு கொண்டு இருக்க அவன் மீண்டும் வந்து பூந்டையில் நாக ஆரம்பிக்கிறான். பிறகு இருவரும் நிர்வாணமாக இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது தமிழ் பையனின் சுன்ணி கருப்பாக தெரிகிறது இவளது வெள்ளை பூந்டையில் அவனது கருப்பு சுன்னியை விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்பொழுது வனிதா கஞ்சம் செக்ஷியாக முணருகிறாள். அஷ்வின் தனது சுன்னியை பூந்டையில் இருந்து வெளியில் எடுத்து அவனது சுன்னியில் ஆண் உரை அணிந்து அவளை குபர படுக்க போட்டிற் அவளின் பூந்டையில் வேகமாக ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்பொழுது அவனுக்கு காம சுகம் தலைக்கு ஈரி அவனின் சுன்னியில் இருந்து கஞ்சு அவளின் பூந்டையில் இறங்கியது. பிறகு அவன் ஆனுரையை காயதி துடைத்து அவளோடு கட்டிப்பிடித்து படித்துகொலுகிறான். பாருங்கள் தமிழ் காம படம் ரகசியமாக