வெள்ளோரே ஹௌஸ் வைஃப் கணவன் பூல் உம்பும் தமிழ் ப்ளொவிஜோப் வீடியோ

0 views

வீடு மனைவி கணவன் வேலைக்கு சென்று வீடு திரும்பும் பொழுது அவன் தேண்சிோனை குரைக்க அவனது பெரிய 8″” சுன்னியை வாய்யில் வைத்து உம்பி விடுகிறாள். இவள் வாதமாக இரு துடாக்கு நதிவில் அமர்ந்து கொண்டு சுன்னியை தமிழ் ப்ளொவிஜோப் உம்பி விடுகிறாள்.

இவள் சுன்னியை கையில் பிடித்து இருப்பதே மூடக இருக்கிறது, கணவன் சுன்ணி காம படங்களில் வரும் சுன்னியை போலவே பெரிதாக செக்ஷியாக இருக்கிறது. இந்த மனைவி கொடுத்து வைத்தவள் ஏவளவு பெரிய சுன்னியை வாய்யில் வைத்து உறிண்து உம்பூகிறாள்.

இந்த கணவனின் சுன்னியை எந்த பெண் பார்த்தாலும் அதை சாபி குத்தியில் விட்டு ஊக்க ஆசை பாடுவாள், சுன்ணி ஏவளவு பெரிதாக இருக்கிறது என்று பாருங்கள். சுன்னியை ஒரு கையால் பிடித்து அடித்து கொண்டே வாய்யில் வைத்து விழுங்கி உம்பி விடுகிறாள்.

இவள் உம்பி விடும் அழகா கணவன் காம படம் எடுத்து கொண்டு இருக்கிறான், சுன்னியில் வேலை விந்து வரும் வரை விடாமல் உறிண்து உம்பி கொண்டே இருக்கிறாள். சுன்னியில் கஞ்சு வர வைத்து குடிக்காமல் விடுவது போன்று தெரிய வில்லை. செக்ஷியான கணவன் சுன்னியை தமிழ் ப்ளொவிஜோப் உறிண்து உம்பி விடுவதா பார்த்து மகிழுங்கள்.