கழல்கிரல் பிபி சுண்ணியை நூடேடாக ஊம்பி விடுகிறாள்

0 views

கழல்கிரல் வீட்டில் காதலனை அழைத்து அவன் உடன் செஸ் செய்து காம படம் எடுத்து அதை காம இணைய தலத்தில் பதிவு செய்து மகிழுகிறாள்.இவள் ஓல் செய்வதை நிறைய ஆண்கள் பார்த்து இவள் உடன் செஸ் உறவு வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று மனதில் ஒரு ஆசையை வளர்த்து வைத்து இருக்கிறாள்.முதலில் காதலன் உடன் கட்டி பிடித்து டிரஸ் கயட்டி இரு முலையை காண்பித்து அழகாக காதலன் சுண்ணியை காண்பித்தும் அதை உரிந்து ஊம்பி விட ஆரம்பிக்கிறான்.அழகாக சுண்ணியை வெளியில் எடுத்து காண்பித்தும் அதை வாய்க்குள் விட்டு உரிந்து ஊம்பி நிறைய சுகம் கொடுத்து ஜாலியாக இருவரும் ஓல் செய்யும் தமிழ் செஸ் இந்த ஸ்க்விடேவ்ஸ். இது பின்று மேலும் பல தமிழ் ஹோமோ போர்ன் சிலிப்ஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.