தமிழ் ஸரீ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் செய்ய சேர் மேல் அமரும் சித்தி

எனக்கு ஏனொட சித்தி கூட தமிழ் ஸரீ ஸெக்ஸ் செய்ய வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக காமவெறி இருந்து கொண்டு இருந்தது. ஏனொட சித்தி பார்க்க சின்ன வயது பொண்ணு போல செக்ஷியாக இருப்பாள். அவளின் கூத்தியை கிழித்து ம்யாடர் போட வேண்டும் காத்துக்கொண்டு இருந்தேன்.

ஒரு நாள் இரவு நேரத்தில் நானும் சித்தியும் தனியாக இருந்தோம். அவள் ஆரெஂஜ் நிறத்தில் ஸரீ கட்டிக்கொண்டு செக்ஷியாக இருந்தால், ம்யாடர் போட அழைப்பதற்கு முளையை பிசைந்து உசுபு ஏற்றி விட்டுக்கொண்டு இருந்தேன்.

அவளின் முந்தானையை விலக்கி விட்டு முளையை செக்ஷியாக பிசைந்தபடி இருந்தேன். பின்பு ஸரீ மற்றும் ஜாத்தியை கழட்டி சூனியை சூதின் மேல் வைத்து தேதேன். அவளை குனிய வைத்து பின் வழியாக சூனியை செலுத்தி அடித்தேன்.

பின்பு சேர் மேல் ஏறி அமர்ந்து சித்தி மடியில் அமர வைத்து மேலும் கீழுமாக ஆதிக்க வைத்த தமிழ் ஸரீ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க!