சென்னை ஆஂடீ நிர்வாணமாக மூலை குத்தியை காண்பிக்கிறாள்

0 views

சென்னையில் வசிக்கும் லளித ஆஂடீ கால காதலனுடன் தொடர்பு வைத்து இருக்கிறாள், அவன் இவளைன் குத்தியை பார்க்க வேண்டும் என்று சொலிய உடன் அவள் நிர்வாண காம வீடியோ எடுத்து அவனுக்கு ஆனபி ஊக்க அழைக்கிறாள்.

இவள் காம ஆசையில் இருப்பதால் அவனை முழுவதும் நம்புகிறாள், பிறவை செக்ஷியாக காயதி இரு பழுத்த முளையை அழுத்தி பிசைந்து காண்பிக்கிறாள். இவள் மூலை கம்பு விறைத்து இருப்பதை பாருங்கள் ௌந்டயிகள் மூலை தான் இப்படி இருக்கும். இவளின் செக்ஷியாக மூலை கம்பை காண்பித்து இளமையான பையனை வசியம் செய்கிறாள்.

ஆஂடீ முளையை நன்றாக பிசைந்து காண்பிக்கிறாள் அது மட்டும் இலாமல் இவள் முக பாவனை இன்னும் முஉடு ஈற்றுகிறது. கண்களாலே ஆண்களை மயக்குகிறாள், முளையை பிசைந்து காண்பித்து விட்டு குத்தியில் கை வைத்து தடவுகிறாள்.

ஆஂடீ குத்தியில் அதிகமாக அரிப்பு எடுத்து இருப்பதால் செக்ஷியாக தடவி காண்பிக்கிறாள், பின்பு சுஉதை காண்பித்து அதை விரித்து ஊட்டாய்யையும் காண்பிக்கிறாள். ௌந்தய்க்கு செக்ஷியாக சுது இருக்கிறது, பின்பு அவள் நாடு விரலை சுன்னியை சாப்புவது போல் நான்கு சாப்புகிறாள். காமவெறி ௌந்தயின் நிர்வாண அழகா பார்த்து மகிழுங்கள்.

 

Related videos