தமிழ் ந்யூட் கர்ல்ஸ் வீட்டில் ஹோட் ஆயில் மஸாஜ் செய்துகொலும் வீடியொஸ்

நான் ஒரு காமவெறி பிடித்த பெந், எனக்கு ஸெக்ஸ் என்றாள் மிகவும் பிடிக்கும். ஏனொட வீட்டில் மாமா பையன் வந்து இருந்தான். ஒரு நாள் யாரும் இலாத நேரத்தில் அவன் கூட செக்ஷியாக ம்யாடர் போடலாம் என்று நினைத்தேன். அதற்காக சில முயற்சி செய்தேன்.

எனக்கு ஹோட் ஆயில் மஸாஜ் செய்து விடும்படி கேட்டேன். எனை தமிழ் கர்ல்ஸ் ந்யூட் வீடியொஸ் போன்று படுத்து உடம்பை காட்ட சோனன். நானும் தேவிதிய போன்று உடம்பில் போட்டு துணி இலாமல் நிர்வாணமாக படுத்து கொண்டேன்.

ஏனொட தொப்புள் ஓடையில் ஏணையை ஊற்றி விட்டான். எனக்கு சுகமாக இருந்தது, முதலில் மூலையில் கையை வைத்து வருதியபடி இருந்தான். எனக்கு உடம்பில் மின்சாரம் அடிப்பது போன்று சுப்பெராக இருந்தது.

பின் ஏனொட கூத்தியில் விரல் வைத்து தடவியபடி கீழே தடவி விட்டு கொடுத்தான். ஏனொட பூந்டையில் தண்ணி வழிந்து வெள்ளம் போன்று வந்த தமிழ் ஸெக்ஸீ கர்ல்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!