தமிழ் காய் ஆண் சுன்னியை தடவி ரொம்யாந்ஸ் செய்யும் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

ஒரே ரூமில் தாங்கி இருக்கும் ஆண்கள் இருவரும் ஸெக்ஸ் செய்கிறார்கள், இந்த ஆண்களில் ஒரு ஆண் காய் அதனால் அவனுக்கு தனக்கு ஒரு சுன்ணி கிடைத்து விட்டது என்று ஜொல்லியாக இருக்கிறான்.

நிறைய காய் ஆண்கள் இது போன்று தான் உடன் தாங்கி இருக்கும் ஆண்களை எளிதாக உசர் செய்து அவர்கள் சுன்னியை ஊம்பி விடுகிறார்கள். ஆண்களும் சுன்ணிக்கு சுகம் கிடைக்கிறது என்று தங்கள் சுன்னியை தருகிறார்கள்.

காய் ஆண்களுக்கு சுன்ணி கிதாய்த்தாள் போதும் அதை செக்ஷியாக வாய்க்குள் விழுங்கி ஊம்பி விடுவார்கள். ஒரு முறை நீங்கள் அவர்கள் வாய்யில் உங்கள் பூளை விட்டுவிட்டால் பின்பு சுன்னியை வாய்யில் இருது எடுக்க மனத்தே வராதது.

சுன்னியை அப்படி அவர்கள் வாய்யில் விட்டால் விந்து வரும் வரை உங்களால் சுன்னியை வெளியில் எடுக்க முடியாது. இந்த காய் தான் கடுமஜ்த்ன காதலன் சுன்ணி மீது கை வைத்து தடவி மூடு எஆற்றுகிறான். இது போன்று மேலும் பல தமிழ்நாடு தமிழ் காய் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்த்து மகிழுங்கள்.