கல்லூரி டீசர் மாணவன் சுன்னியை உம்பி ஸெக்ஸ் செய்கிறாள்

0 views

கல்லூரி டீசர் செக்ஷியாக மாணவனை உசர் செய்து அவளின் காரில் வர வைத்து காமம் செய்கிறாள். இந்த மாணவன் நன்றாக படிப்பான் பின்பு டீசர் இவன் நம்பிக்கையானவன் என்று இவனுந்தான் காமம் செய்கிறாள். இவள் மூலை பெரிதாக பழுது இருக்கிறது அதில் மாணவன் வாய் வைத்து சாப்பி சுகம் தருகிறான்.

இவர்கள் இருவரும் செக்ஷியாக காம போதையில் இருக்கிறார்கள், யாரும் வராத இடத்தில் கரை நிறுத்தி விட்டு செக்ஷியாக தேசெற் மாணவனின் இளமையான சுன்னியை சாப்பி உம்பி விடுகிறாள்.

மாணவன் தனது வகுப்பில் க்லாஸ் எடுக்கும் டீசர் அவன் சுன்னியை உம்பி விடுவதா காம படம் எடுகிறான். சுன்ணி சிறிதாக இருப்பதால் டீசர் அதை ரசித்து ருசித்து சாப்பி அணு அணுவை அனுப வைக்கிறாள், இவள் சுன்னியை உம்புவத்தை விட டீசர் இதழில் முத்தம் செய்வது தான் மிக காமமாக இருக்கிறது.

இருவரும் முத்தம் செய்வது சேம போதையாக இருக்கிறது, டீசர் இரு முறை சுன்னியை விடாமல் சாப்பி உம்பி சுகம் தெருகிறாள். சுன்னியை நான்கு விரும்பி உம்பும் டீசர் காமத்தை பார்த்து ராசியுங்கள்.