தமிழ் ஸெக்ஸ் மூவீ நண்பனின் இளமை மனைவியை ஸெக்ஸ் செய்கிறான்

0 views

தமிழ் ஸெக்ஸ் மூவீ இளமையான நண்பனின் மனைவி ஒரு தேவிதிய என்று தெரிந்து அவள் வீட்டில் நண்பன் இலாத பொழுது சென்று செக்ஷியாக அவளை தடவி அணு அணுவை அனுப வைத்து ஸெக்ஸ் செய்கிறான்.

இந்த மனைவி ஏவளவு செக்ஷியாக இருக்கிறாள் என்று பாருங்கள், இவள் பார்வையே ஆயிரம் காமம் பேசுவது போல இருக்கிறது. இவளவு ஸெக்ஸீ மனைவியை பார்க்கும் பொழுது எப்படி ஒரு ஆண் இவளை ஊக்ளம் என்று நினைக்காமல் இருப்பான்.

கணவனின் நண்பன் வீட்டிற்கு வரும் பொழுது இவள் காம பார்வை பார்த்து வீட்டில் யாரும் இலாத பொழுது வீட்டிற்கு வா என்று பார்வையாலே பேசுகிறாள். கால காதலனும் இவள் பார்வையை புரிந்துகொண்டு செக்ஷியாக இவளை தனிமையில் அனுப வைக்கிறான்.

மனைவி கருப்பு சறீயில் மிக செக்ஷியாக இருக்கிறாள் இவள் இடுப்பு மட்டும் மூலை மீது கையை வைத்து சேம மூடக ஸெக்ஸ் செய்கிறான். நிறைய ஸெக்ஸ் மூவீஸ் பார்க்க எங்கள் இணைய தளத்திற்கு தினமும் வாருங்கள்.