நடிகை ரோஜா போன்ற பெண் முலை காண்பித்து செஸ் செய்கிறாள்

0 views

நடிகை ரோஜா போன்று இருக்கும் பெண் கணவன் வெளி ஊருக்கு சென்று இருக்கும் பொழுது செக்ஸியாக காலா காதலனை வீட்டிற்கு வர வைத்து செஸ் செய்து ஓத்து என்ஜோய் செய்கிறாள்.உண்மையில் இவள் ரோஜா நடிகை போலவே இருக்கிறாள் இவள் முலை கருப்பாக செக்ஸியாக தமிழ் பெண் போலவே இருக்கிறது. இவள் முலையை காலா காதலன் அணு அணுவை அனுப வைத்து என்ஜோய் செய்கிறான்.ரோஜா முலையை ப்ரா கூட அணியாமல் காலா காதலனுக்காக காத்துகொண்டு இருக்கிறாள். காலா காதலன் வந்ததும் மேல் ஆடையை கயட்டி அரை நிர்வாணமாக செஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான்.இரு கருப்பு முலையை பார்க்க பார்க்க ஆசையாக இருக்கிறது இவள் முலையிற் சப்பி நிறைய பால் குடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை மனதில் வர ஆரம்பிக்கிறது. செக்ஸியாக முலை காண்பித்து செஸ் செய்யும் ரோஜா செஸ் ஊம்பும் எங்கள் இணைய தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் செய்யுங்கள்.