தர்மபுரி மனைவியை பக்கத்து வீடு கணவன் ஓக்கும் ஆபாச படம்

0 views

தர்மபுரி விபெ வீட்டில் கணவன் இல்லாத பொழுது காலா காதல் பக்கத்து வீடு கணவனை ஊக்க அழைக்கிறாள். இவளை ஊக்க காலா காதல் கணவன் கொண்டோம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து இருக்கிறான்.பொதுவாக இந்த மனைவி ஊக்க செல்லும் பொழுது வேண்டும் சுன்னி காஞ்சு கூதியில் இறங்கி விடும் அதனால் நீங்கள் உங்கள் சுண்ணியை புண்டைக்குள் விடாதீர்கள் என்று சொல்லுகிறாள்.உடனே பக்கத்து வீடு கணவன் தன மனைவியை ஊக்க வைத்து இருந்த கொண்டோம் எடுத்து வைத்து மிக செஸ்யாக சுன்னியில் அணிந்து மனைவியை ஓக்கிறான்.இந்த மனைவி நிறைய நிலையில் ஊக்க ஆரம்பிக்கிறாள் காலா காதலன் கணவன் மனைவியை அவ்வளவு செய்கிறமாக விட்டு விட கூடாது என்று வெறிகொண்டு நிறைய நிலையில் வைத்து ஓக்கும் ஸ்ஹாம்ஸ்டர் தமிழ் செஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் செஸ் க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் வீடியோ எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.