செல்பிே விடெோவில் இஂடியந் க்ப் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ஃபக்கிஂக் காமவெறி ஊழ்

0 views

எனக்கு ஏனொட காதலியின் உடம்பின் சுத்டை அனுபவித்து ஒக்க வேண்டும் என்று ப்ளான் செய்து வைத்து இருந்தேன். இதற்கு முன்பு பல பித்து படம் பார்த்து இருக்கிறேன். அதை விட நான் எடுக்க போக்கும் கமப்ாடம் சுப்பெராக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன்.

ஒரு நாள் இருவரும் வெள்ளியில் ரூம் எடுத்து தங்கினோம். முதலில் அவள் ஊழ் போட வரவில்லை என்று ஸீந் போட்டுக்கொண்டு இருந்தால். எனக்கு கடுப்பு பூந்டையாக இருந்தது, பின் அவளை ஸெக்ஸ் மூடு ஏற்றும் விதமாக பாேசி மயக்கி ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி விட்டேன்.

இருவரும் உடம்பில் போட்டு துணி கூட இலாமல் நிர்வாணமாக படுத்து உடம்பில் சுத்டை உணர்ந்து கட்டிப்பிடித்து கொண்டோம். அதை செல்பிே வீடியோ மூலம் படம் எடுத்த இஂடியந் க்ப் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ஃபக்கிஂக் பகுதியை பாருங்கள்!

அவள் மேல் ஏறி படுத்து சூனியை கூத்தியில் ஆழமாக அடித்து விந்தை உள்ளே இறக்கி சோருவில் உறங்கி விட்டேன்.