பதுமைகள் சுன்னியை அடி தொண்டையில் விழுங்கி உம்பூகிறார்கள்

0 views

பாருங்கள் காம பாட பதுமைகள் எப்படி சுன்னியை தொண்டையில் விழுங்கி உம்பூகிறார்கள் என்று. இந்த படத்தில் வரும் ஆண்கள் தலையை பிடித்து கொண்டு சுன்னியை அடி தொண்டையில் விட்டு பதுமைகளை திணற திணற ஊது கஞ்சை அடி தொண்டையில் இறகுகிறார்கள்.

இந்த பதுமைகள் ஆண்களிடம் உங்களால் முடிந்த வரை என் தொண்டையில் சுன்னியை விட்த்து ஊது கொழுங்கள் என்று சொலுகிறாள். அதனால் கோவன் அடைந்த ஆண்கள் விரைத்த சுன்னியை அவர்களின் அடி தொண்டையில் விட்டு ஊது சுகத்தை அனுப வைக்கிறார்கள்.

இவர்காலி பெரிய சுன்னியை அடி தொண்டையில் விட்டு பதுமைகள் முுசு திணறும் வரைக்கும் சுன்னியை அடி தொண்டையில் வைத்து ஊது கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த பெண்கள் கடினமாக சுன்னியை தொண்டையில் விட்டு ஊக்க விடுவது ஆண்களின் சுன்னியில் சுகத்தை அதிகமாக கொடுத்து கஞ்சை சீக்கிரம் வர செய்யும்.

அனைத்து ஆண்களும் சுன்னியை முழுமையாக பெண்கள் விழுங்கி உம்ப ஆசை பாடுவார்கள், அது தெரிந்து இந்த பதுமைகள் சுன்னியை தொண்டையில் வைத்து விழுங்கி உம்பி கஞ்சு வர வைத்து சாப்பி குடிக்கிறார்கள். இவர்கள் தொண்டையில் சுன்னியை வித்து ஊபத்தை ராசியுங்கள்.