தேசி பெண்ணை ம்யாடர் போது கஞ்சை வாய்யில் இறக்கும் ஸெக்ஸ் ஸீந்

0 views

தேசி பெண்ணை உசர் செய்து அவளை ஊது அதை காம பாதம் எடுத்து எனது நண்பர்களுக்கு எல்லாம் காண்பித்து சந்தோஷம் அடைந்தேன்.

கழல்கிரில் பெண் பூந்டையில் என் கருப்பு சுன்னியை விட்டு ஜொல்லியாக ஊக்க ஆரம்பித்தேன், இருவரும் படுத்து ஊழ் செய்ய ஆரம்பித்தோம்.

கௌ நிலையில் சுன்னியை அடி பூந்டையில் விட்டு ஊது போதும் என்று தோன்றும் வரை குத்தியில் ஊழ் செய்து விட்டு பின்பு அவளது வாய்யில் சுன்னியை விட்டு ஊம்ப வைத்தேன்.

சுன்ணி மட்டும் இன்றி கோட்டையையும் உறிண்து சாப்பிக்கொண்டே இருந்தால், அப்படி சுன்ணி கோட்டையை சாப்பும் பொழுது மொழொடு எஅறி சுன்னியில் கஞ்சு வர வைத்து அவள் வாய்யில் விட்டு சுவைக்க வைத்த தமிழ் வெறி ஹோட் ஸெக்ஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஜே வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.