ஸ்ரீலங்கா டாக்டர் டாகீ எஂஜாய் பண்ணும் ன்றி ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

நான் ஒரு டூரிஸ்ட் கைட் வேலை செய்து வருகிறேன். வெள்ளினாட்திலிருந்து இந்தியாவுக்கு வரும் ஃபாரிநர்ஸ் கூடிஎ செய்து பொழுப்பு பார்த்து வந்தேன். அந்த சமயத்தில் ஸ்ரீலங்கா டாக்டர் பெண்ணை முதல் முறையாக பார்த்தேன்.

அவளின் பெயர் ப்ரேமா, படித்து கொண்டே வேலை செய்வதற்கு இஂடியா வந்து இருந்தால். ஏனொட அறிமுகம் கிடைத்தது, எனுதான் மிகவும் நெருக்கமாக பாேசி பழகி வந்தால். அவளுக்கு எனுதான் இருப்பது மிகவும் பிடித்து இருந்தது.

ஒரு நாள் ஹோடெல் ரூமில் இருவருக்கும் நெருக்கம் ஏற்பாடு அது செக்ஷக மாறியது. அவளின் பிறவை கூட முழுமையாக கழத்கமல் பூந்டையை விரித்து வைத்து புஸீ ஹோல் ஆழமாக ஒத்து சந்தோஷத்தை அனுபவித்து கொண்டு இருந்தேன்.

பின்பு அந்த டாக்டர் பெண்ணை டாகீ ஸ்டைல் கோணத்தில் முத்தி போட வைத்து பின்வழியாக பூண்டாய் ஓடையில் சூனியை சொருகி ஆழமாக இறக்கி ம்யாடர் போட்ட ன்றி ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க! ஹோட் ந்யூட் ஸெக்ஸ் வீடியோ!