சென்னை வீடு மனைவி குத்தியை நாக்கு போது ஊகிறான்

பாருங்கள் இளமையான மனைவி கணவனுக்கு தெரியாமல் கால காதலனுடன் வீட்டில் இருக்கிறாள். இவள் கணவன் வெளியில் சென்ற உடன் கால காதலனை அழைத்து ஸெக்ஸ் செய்கிறா அப்பொழுது காதலன் ஊபத்தை காம படம் எடுக்கிறான். இவளுக்கு காம படம் எடுப்பது தெரிந்து காம சுகத்தில் அதை எடுக்காதே என்று அவளால் சொல்ல முதிய வில்லை.

மனைவி படுத்துக்கொண்டு பாவாடையை இருப்பு வரை தூக்கி கால்களை விரித்து குத்தியை காமிக்கிறாள் அப்பொழுது அவளின் இரு தூடைகளுக்கும் நடுவில் தலையை வைத்து குத்தியில் வாயை வைத்து நன்றாக உறிண்து பூந்டையை சாப்புகிறான்.

அப்பொழுது மனைவி முளையை வெளியில் எடுத்து அவன் தலையில் கையை வைத்து முடியை கோதி விடுகிறாள், பின்பு பூண்டாய் ஈரமானாத்ும் அவளின் குத்தியில் சுன்னியை சொருகி ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். இந்த மனைவி கொடுத்து வைத்தவள் எந்த வேலையும் செய்யாமல் உளாசமாக படுத்துக்கொண்டு குத்தியை காமித்துக்கொண்டு இருக்கிறாள் அதில் நாக்கு போது சுன்னியை விட்டு ஊதுக்கொண்டே முளையை வாயில் வைத்து சாப்பி உரிகிறான்.

அவளின் குத்தியில் கஞ்சு வந்த உடன் அதை துடைத்து இவனது சுன்ணி கஞ்சை குத்தியில் இறகுகிறான் அதை காமிக்கும் பொழுது மூச்சு தாறுமாறாக இறைப்பு வாங்குகிறது. இந்த மனைவி அனுபாவைக்கும் உளாச காமத்தை பார்த்து மகிழுங்கள்.