வீட்டுக்கு வந்த புருஷன் நண்பணிடம் காமவெறி கொண்டு தமிழ் லேடீ ஸெக்ஸ்

0 views

நான் ஒரு விலேஜ் கர்ல், எனை சென்னை சித்தியில் உள்ள ஒருவனுக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்தார்கள். ஏனொட புருஷன் கல்யாணம் ஆனா முதல் நாளில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஏனொட பூண்டாய் வலிக்க சுகம் கொடுத்தது இழை. ஆகையால் வெள்ளி ஆழ்களை பார்க்கும்போது அவர்களை காமவெறி கொண்டு தமிழ் லேடீ ஸெக்ஸ் செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றும்.

அப்பொழுது ஏனொட புருஷனின் நண்பன் எனக்கு அறிமுகம் ஆனார். அவர் பார்க்க சுப்பெராக காட்துமாஸ்த்ான ஆண் போல இருப்பார். எனிதம் அன்பாக பாேசி பழக்கினர். இருவருக்கும் இடையில் திடீர் எண்டு அஃபேர் வந்து விட்டது.

ஒரு நாள் புருஷன் இலாத நேரமாக பார்த்து வீட்டுக்கு வந்தார். அவரை கீழே படுக்க போட்டு பாண்ட் கழட்டி சூனி மேலே ஏறி அமர்ந்து கொண்டு காமவெறி எடுத்த பெந் போல எக்ிரி குதித்து ஊழ் போட்டேன்.

முளையை வெள்ளியில் எடுத்து விட்டு ஸெக்ஸ் செய்த வீடியோ பாருங்கள்! இது போன்ற தமிழ் ல்யாடீஸ் ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்க்க இங்கே க்லிக் பண்ணுங்க!