காலேஜ் ஹோட் பெண்ணுக்கு நாக்கு போட்ட சொத் இஂடியந் போர்ன்

0 views

ஏனொட களுரியில் எனை போன்ற ஒரு செக்ஷ்யான பெண்ணை பார்க்க முடியாது. நான் ஃபைநல் யியர் படித்து கொண்டு இருந்தேன். எக்ஸ்யாம் முடிந்து ப்லேஸ்‌மெஂட் ஆகா வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன் ஆகயல் ஹோட் உடன் நெருக்கமாக பழகி மார்க் வாங்கி வேலை வாங்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன்.

எனை வீட்டுக்கு அழைத்தார், நானும் வெட்கப்படாமல் ம்யாடர் போட சென்றேன். என் ஆடைகளை கழட்டி நிர்வாணமாக படுக்க வைத்து ஶேவ் செய்த கூத்தியில் வையை வைத்து விட்டார். எனக்கு சுகம் தங்கமுடியாவிலை, நீண்ட நேரமாக உதட்டை எடுக்காமல் நாக்கினார்.

பின்பு ஏனொட வாய்க்குள் பூளை விட்டு வேகமாக அடித்தார். காலேஜ் ஹோட் அஂகல் போன்று இருந்தார் ஆகயல் ஸெக்ஸ் செய்வதற்கு மிகவும் ஜொல்லியாக இருந்தது. பின்பு ஏனொட கூத்தியில் சூனியை சொருகி வேகமாக ம்யாடர் போட்டு இன்பமான சுகத்தை கொடுத்து கண்சியை ஊற்றி நிரப்பிய சொத் இஂடியந் போர்ன் வீடியோ பாருங்கள் !