இளமையான பேனீர்கு தண்டனை கொடுத்து ஊகிறான்

0 views

சென்னைக்கு வெளியகு வந்து இருக்கும் வெளிநாட்டு தம்பதிகள் கடினமாக ஊகிறார்கள். இந்த காதலர்கள் ஒன்றாக வந்து இருக்கிறார்கள் ஆனால் மனைவி கணவனுக்கு தெரியாமல் வேறு ஒருவனுடன் ஊபத்தை தெரிந்துகொண்ட கணவன் அவளுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறான். அவளை வீட்டிற்கு வாழு கட்டாயமாக இழுத்து வைத்து கையில் விளங்கு மாதி அவளின் வாயில் இவனது சுன்னியை விட்டு அவன் இப்படித்தானே உனது வாயில் சுன்னியை விட்டு இருப்பான் என்று சொல்லு காட்டு தனமிாை கோவாதில் வாய்யில் சுன்னியை விட்டு ஊகிறான். அப்பொழுது மனைவியால் அவனது சுன்னியை உம்ப முடியாமல் திணரூகிறாள் ஆனால் காம சுகத்தை காததரிக்கொண்டே அனுபாவைக்கிறாள்.

பின்பு கணவன் அவளின் தொண்டையில் சுன்னியை வீட்டி தலையை பிடித்து வேகமாக சுன்னியை முழுமையாக உள்ளே விட்டு ஆட்டுகிறான். மனைவி சுன்னியை முழுமையாக விழுங்கி சுன்னியை உம்பூகிறாள் பின்பு அவனுக்கு கோவம் தாங்க முடியாமல் அவளை டாகீ நிலையில் வைத்து சுன்னியை பூந்டையில் விட்டு காட்டு தனமாக ஊகிறான். மனைவி பூந்டையில் முழு சுன்னியும் இறங்கி கணவனின் வேகத்தை தாங்க முடியாமல் காத்துகிறாள் பின்பு சுன்ணி கஞ்சை முகத்தில் அடித்து உத்திறுகிறான். தவறாமல் பாருங்கள் இவர்கள் காட்டு துனமாக ஊபத்தை