ஆஂடீ குத்தியை னாகும் காம வேரியங்

0 views

சென்னையில் வசிக்கும் இளமையான பக்கத்து வீடு பையன் ரமேஷ் செக்ஷியாக அநித ஆஂடீ குத்தியில் வாய் வைத்து நாக்கு போடுகிறான். இவன் செக்ஷியாக ஆஂடீ குத்தியில் வாய் வைத்து நன்றாக னாகி சுகம் தருகிறான், ஆஂடீ சுகாதம் தாங்காமல் அவன் தலையில் கை வைத்து தடவி கொடுக்கிறாள்.

ஆஂடீ உண்மையில் கொடுத்து வைத்தவள், தனக்கு தெருமணம் ஆகி இருந்தும் செக்ஷியாக இளமையான பக்கத்து வீடு பையனை உசர் செய்து பூந்டையை நாக விடுகிறாள். இவள் நிர்வாணமாக மூலை குத்தியை காண்பித்து படுத்து இருக்கிறாள், அதை இளமை காதலன் காம படம் எடுக்கிறான்.

இவள் கணவன் வீட்டில் இலாத பொழுது பக்கத்து வீடு பையனை வீட்டிற்கு அழைத்து செக்ஷியாக குத்தியை நாக விடுகிறாள். இவள் குததீயில் பையன் செக்ஷியாக நகை வைத்து னாகி உறிண்து சாப்புகிறான் ஆஂடீ சுகம் தாங்காமல் அவன் தலியாயில் கை வைத்து நன்றாக நாக சொலுகிறாள்.

இவன் இவள் குத்தியில் வாய் வைத்து நகுவதை பார்க்கும் பொழுது என் குத்தியில் விரல் போடாமலே விந்து வந்து விடும் போன்று இருக்கிறது. இந்த ஆஂடீ சொற்ககடில் இருப்பதை பார்த்து மகிழுங்கள்.