திருப்புர் மனைவி பிக் பூப்ஸ் தடவி குத்தி காண்பிக்கும் ஸெக்ஸ் க்லிப்ஸ்.

0 views

திருப்புர் மனைவியை உசர் செய்து அவள் வீட்டில் கணவன் இலாத பொழுது வந்து ரொம்யாந்ஸ் செய்தேன். முதலில் ஸரீ காயதி ஜாகித் உடன் முளையை காண்பித்தாள்.

பின்பு ஜாகித் காயதி முளையை பிரவில் காண்பித்தாள், பிரவில் மூலை பார்க்கும் பொழுதே பெரிதாக இருந்தது. அதன் மீது கை வைத்து தடவி முளையை வெளியில் எடுத்தேன்.

மூலை வெளியில் எடுதஹததும் காம்பு செக்ஷியாக தெரிகிறது, இவளுக்கு மூலை பெரிதாக இருக்கிறது ஆனால் மூலை காம்பு சிறிதாக தான் இருக்கிறது.

பெரிய மூலை பிடித்து பிசைந்துவிட்டு செக்ஷியாக ஸரீ தூக்கி குத்தியில் கை வைத்து விரித்து காண்பித்து மனைவி பூண்டாய் ஏவளவு செக்ஷியாக இருக்கிறது என்பதை காம படம் எடுத்தேன். செக்ஷியாக ஸரீ தூக்கி குத்தி மூலை தடவும் தமிழ் ப்யூடிஃபுல் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஸெக்ஸ் ஸ்க்யாஂடல்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.