வேலைக்காரியாயை ஊம்ப வைத்து ம்யாடர் போதும் தமிழ் மைத் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

வேலைக்காறியை முதலாளி கை கால் பிடித்து விட சொலுகிறார், வேலைக்காரியும் செக்ஷியாக பிடித்து விட்டு சுன்னியை விரைக வைத்து அதை சாப்பி ஊம்ப ஆரம்பிக்கிறாள்.

சுன்னியை செக்ஷியாக ஊம்பி சுகம் தருகிறாள், முதலில் சுன்ணி பெரிதாக விறைத்து இருக்கிறது. சுன்னியை நன்றாக விரைக வைத்து சாப்பி ஏசு செய்து ஊம்பி விடுகிறாள்.

முதலில் ம்யாடர் போடாமல் சுன்னியை மட்டும் ஊம்ப விடுகிறார், வேலைக்காரி சுன்னியை ஊம்பி விந்து வர வைத்து சுகம் தருகிறாள். Pஈந்பு மேந்தும் ஒரு முறை வேலைக்கரியை செக்ஷியாக ஊக்க ஆசை படுகிறார்.

வேலைக்காரி குத்தியில் சுன்னியை இறக்கி ம்யாடர் போட ஆரம்பிக்கிறார், விந்து வரும் வரை நன்றாக ஊது அனுப வைத்து கஞ்சை வர வைக்கிறார். பின்பு வேலைக்காரி என் கணவனை ஏமாற்றி விட்டேன் என்று ஃபீல் செய்கிறாள். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் மைத் ஸெக்ஸ் வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.