வேலைக்காரி சூததில் இன்பம் கண்ட ஹோம்‌மேட் தமிழ் ஆனால் ஸெக்ஸ்

0 views

நான் பணக்கார குடும்பத்தை சார்த்வன் என்பதால் மிகவும் ஆடம்பரமாக இருப்பேன். வீட்டு வேலைக்கு வேலைக்காரி வைத்து கொண்டு இருந்தோம். ஸிடீ நடுவில் வீட்து இருப்பதால் இரண்டு அலது மூன்று வீட்டுக்கு சேர்த்த மாதிரி ஒரு வேலைக்காரி வருவாள்.

வீட்டுக்கு வரும் மைத் கொஞ்சம் மாடர்ந் பெந் போன்று இருப்பாள். அவளுக்கு அதிகமாக காசு கொடுத்தல் ஓல்ல் அடிக்கலாம் என்று தோன்றியது. ஒரு நாள் குட்டை பாவாடை ஸ்கர்ட் போன்று ஸ்கர்ட் அணிந்து கொண்டு வீட்டுக்கு வேலைக்கு வந்தால்.

பெற்றோர்கள் இலாத நேரம் என்பதால் ரூமுக்கு அழைத்து சுன்னியில் காஂடம் மாட்டிக்கொண்டு ஸ்க்ீர்தாய் தூக்கிவிட்டு சூததில் சுன்னியை சொருகி சந்தோஷமான இன்பத்தை அனுபவித்தேன். பின்பு மடியில் அமர வைத்து சூதின் ஓடையில் சொருகி ஆழமாக அடித்து இன்பத்தை கொடுத்தேன்.

மேலும் குபிர படுக்க வைத்து ஆசை தீர தமிழ் ஆனால் ஸெக்ஸ் செய்து கண்சியை உள்ளே இராக்கிய ஸூபர் ஸெக்ஸீ வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க!