மனைவி குத்தியை நக்கி கஞ்சை குடிக்கும் கணவன்

0 views

பாருங்கள் மதுரையில் வசிக்கும் கணவன் கணேஷ் தனது மனைவி கோமதியின் குத்தியில் நாக்கு போது கஞ்சு வரவைத்து குடிப்பதை. இவர்கள் இருவரும் வீட்டில் தனியாக இருக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு சென்று இரும்கும் பொழுது காம வெறி ஆட்டத்தை ஆடுகிறார்கள். இந்த கணவன் மனைவி குத்தியில் வடியும் கஞ்சை குடிக்க ஆசை படுகிறான் பின்பு மனைவி குத்தியை நாக்கு போடுவதை காம படம் எடுக்கிறான். இவர்கள் இருட்டில் இருப்பதால் அவளின் ஈரம் கசியும் குத்தியில் ஃப்ல்யாஶ் லைட் போது குத்தியை நக்கி காம படம் எடுக்கிறான்.

மாணவி குத்தியை செக்ஷியாக காமித்துக்கொண்டு இருக்கிறாள் பின்பு கணவன் பூண்டாய் கஞ்சை அடிக்கடி குடிக்க ஆசை படுவதால் அவளின் பெரிய குத்தியில் இருக்கும் முடிகளை ஶேவ் செய்து சுத்தமாக வைத்துகொலுகிறாள். இவளின் குத்தியில் வாயை வைத்து நாக்ள் னாகி அவளின் பூண்டாய் சதையை இழுத்து உறிண்து நாக்குகிறான். மனைவியால் இவன் சாப்பி நாக்கு போதும் சுகத்தை தாங்காவே முதிய வில்லை அவன் உறிண்து நாக்ள் வேகமாக நாக்கும் பொழுது மனைவி குத்தியில் கஞ்சு வாதிகிறது அவள் கஞ்சு வரும் சமயத்தில் முனறுவதை நாம் திளிவாக கேட்கலாம். இந்த கணவன் பூண்டாய் கஞ்சை சாப்பி குடிப்பதை பார்த்து மகிழுங்கள்.