பக்கத்து வீடு பையன் டாகீ நிளயில் ஊகிறான்

கணியகுமபரியில் வசிக்கும் இளமையான மனைவி தனது கால காதலநொடு ஸெக்ஸ் செய்கிறாள். இவளின் பெயர் அள்ழிம தனது கணவன் வீட்டில் இலாத பொழுது எப்பொழுதும் கால காதலன் ரமேஷ் உடன் தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்கிறாள். ஒரு நாள் அவளது கணவன் வேளி ஊூர் செல்வதாக சொல்லிவிட்டு கெளம்பிவிட்டான் அவனுக்கு வயது 36 ஆகி இருந்தது அதனால் ஆவ்னல் மாணவிக்கு ஊது சுகம் தர முடியவில்லை. அதனாள் காம வெறி பிடித்த மனைவி தனக்கு காம சுகம் வேண்டும் என்று பக்கத்து வீடு பையனை ஸெக்ஸ் செய்வதற்கு வீட்டிற்கு ஃபோந் செய்து அஜைகிறாள். அவன் வந்ததும் இருவரும் பூந்தைக்குள் சுன்னியை விட்டு ஊபத்யார்க்கு தயாரகிறார்கள். முதலில் அவளை காதலன் படுக்க வைத்து பூந்டையில் சுன்னியை வைத்து தேக்ிறான்.

அல்லேம பூண்டாய் கருப்பாக பெரிதிாாக இருக்கிறது பிறகு காதலநுடாய சுன்னியும் கருபாகவே இருக்கிறது. மனைவி பூந்டையில் சுன்னியை வைத்து அழுத்தும் பொழுது அதில் சேயாக செல்லவில்லை அதனால் மனைவியை டாகீ நிளயில் பூந்டையை காமிக சொல்லுகிறான். அல்லேம டாகீ நிளயில் பூந்டையை காமிக்கும் பொழுது அவளின் அழகான சுது மற்றும் பூண்டாய் தெளிவாக செக்ஷியாக தெரிகிறது. அதில் பொறுமையாக சுன்னியை வைத்து இறகுகிறான், இந்த நிளயில் ஊகும் பொழுது காதலனின் 7″” கருப்பு சுன்ணி அழகாக உள்ளே இறங்கியது. பின்பு அவளை ஊக்க ஆரம்பித்தான் அப்பொழுது அவளின் சுது ஊட்டாய்யில் தனது கதை விரலை அதனோுல் நுழைத்து பூந்டையில் ஊதன். அப்பொழுது அல்லேமாவல் சுகத்தை தாங்கமுடியாமல் செக்ஷியாக முணருகிறாள். காதலன் சுன்ணி சிறிது வளைத்து இருந்தது அது முழுவதும் மனைவியின் பூந்டையில் சென்றது. பாருங்கள் இளமையான கால காதல் ஜோதி ஸெக்ஸ் செய்வதை, பிறகு இது போன்ற ஸெக்ஸ் படங்களை பார்ப்பதற்கு தினமும் எங்களின் இனயதளத்திரு