பொண்டாட்டி தோழியின் ஸெக்ஸீ பூப்ஸ் சாப்பிய வீடியோ

0 views

எனக்கு சின்ன வயதிலே கல்யாணம் ஆகி விட்டது. ஏனொட பொண்டாட்டி இப்போ ஆஂடீ போல மேரீட. அவள் வேலை செய்யும் இத் கொம்பணியிலிருந்து நெறைய தோழிகள் வருவார்கள். எனக்கு அதில் ரம்யா என்ற பெண்ணை ரொம்ப பிடித்து விட்டது.

குறிப்பாக சொல்லவேண்டும் என்றாள் அவளோட ஶார்ப் மூலை கம்பு ரொம்ப பிடிக்கும். அவளை சீக்கிரமாக கரெக்ட் செய்து மூலை பால் குடிக்க வேண்டும் என்று வெறி இருந்தது. என் பொண்டாட்டி கூட அவள் வரும்போது பாேசி நஂபர் வாங்கி கொண்டேன்.

இருவரும் நைட் நேரத்தில் ஸெக்ஸ் சார் செய்து காமத்தை பரிமாறி கொள்ளுவோம். ஒரு முறை ஏனொட பொண்டாட்டி அம்மா வீட்டுக்கு சென்ற சமயத்தில் இருவரும் ஊழ் போட மீட் செய்தோம். முதலில் அவளோட சரீயை ஊதூக்கி விட்டு ப்லௌஸ் உள்ளே இருந்து மூலை வெள்ளியில் எடுத்து காய் அடித்தேன்.

பின் தமிழ் ஸெக்ஸீ பூப்ஸ் சாப்பிய இந்த வீடியோ பாருங்க!