பிக் பூப்ஸ் ஆண்ட்டி வெறியாக குதித்து ஓல் செய்யும் காட்சி

0 views

பிக் பூப்ஸ் ஆண்ட்டி காதலன் சுண்ணியை புண்டையில் விட்டு குதித்து ஓல் செய்து செமயா என்ஜோய் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாள் இந்த ஆண்ட்டி முதலில் கௌ நிலையில் ஓல் வாங்குகிறாள்.காதலன் சூத்தை பார்த்து ரசித்துக்கொண்டே அழகாக புண்டையில் பூல் விட்டு ஓத்து என்ஜோய் செய்கிறா பின்பு அழகாக ஆண்ட்டி காதலனை படுக்க வைக்கிறாள்.சுண்ணியை படுத்து காண்பித்தும் அதை பிடித்து தன புண்டைக்குள் விட்டு குதித்து ஓல் செய்கிறாள் அப்பொழுது மூடு ஆனா ஆண்ட்டி டிரஸ் கயட்டி பிக் பூப்ஸ் வெளியில் எடுத்து காட்டுகிறாள்.இரு முலையை பார்க்கும் பொழுது செமயா மூடு ஏறி இன்னும் இருவரும் செமயா ஓக்கிறார்க அப்படி ஓக்கும் பொழுது காதலன் சுன்னி விந்து ஆண்ட்டி புண்டைக்குள் சென்ற தமிழ் பிக் ஆண்ட்டி செஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் பிக் ஆண்ட்டி புகக் க்ஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் செய்யுங்கள்.