ன்றி அண்ணன் கூட தங்கை கன்சி ஒழுக்க ஹ்ட் தமிழ் ஸிஸ்டர் ஸெக்ஸ்

0 views

நான் இந்தியாவில் உள்ள பெரிய கொள்ளேகேலா ஃபைநல் யியர் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன். நான் ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டு பெந், ஏனொட ன்றி அண்ணன் வெள்ளினாட்தில் உள்ள பெரிய கொம்பணியில் வர்க் செய்து கொண்டு இருக்கிறான். எனக்கு மஂத்லீ செலவுக்கு காசு அனுப்பி கொண்டு இருப்பான்.

அவன் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வீட்டுக்கு வந்தான். அண்ணன் போனேல் அதிகமாக இந்ஸெஸ்ட் ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்ப்பதை கவனித்தேன். அவனுக்கு எனை ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று ஆசை இருப்பதாக கூறினான். அவன் கூட ஸெக்ஸ் செய்தால் அதிகமாக காசு கொடுத்தப்ாக கூறினான்.

ஒரு நாள் பெற்றோர்கள் இலாத நேரத்தில் இருவரும் பேட் ரூமில் ஊழ் போட ரெடீ ஆகினொம். அவன் ஒரு காமெராவில் ம்யாடர் போடுவதை ரெகார்ட் செய்தான். முதலில் அண்ணனை கீழே படுக்க வைத்து சூனியை மேல் ஏறி ஏனொட பூந்டையை வைத்து ம்யாடர் போட்டு கன்சி ஒழுக்க செய்த ஹ்ட் தமிழ் ஸிஸ்டர் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!