பெங்களூரு கழல்கிரல் ௯" சுண்ணியை ஊம்பும் ஹோட்டமிழ்செஸ் விதேஒஸ்

0 views

பெங்களூரு கழல்கிரல் ௯” பெரிய சுண்ணியை நிர்வாணமாக இரு முலையை காண்பித்து முழுவதும் விழுங்கி உரிந்து ஊம்பி விடுகிறாள். கழல்கிரல் பெண்கள் எப்பொழுதும் சுண்ணியை முழுவதும் விழுங்கி ஊம்ப ஆசை படுவார்கள்.இந்த கழல்கிரல் பேணும் அப்படி தான் சுண்ணியை முழுவதும் விழுங்கி ஊம்பி விடுகிறாள் சுன்னி முனையை நன்றாக உரிந்து சப்புகிறான். சுன்னி முனையை உரிந்து சப்பினாள் ஆண்களுக்கு அதில் நிறைய சுகம் கிடைக்கும்.இவள் நிறைய ஆண்களின் சுண்ணியை உரிந்து ஊம்பி ஊம்பி அதில் மாஸ்டர் ஆகி இருக்கிறாள் மிக செக்ஸியாக காதலன் பூளை உரிந்து ஊம்பி விடும் பொழுது பதுமை இரு முலையை செக்ஸியாக காண்பிக்கிறாள்.பார்க்க அழகாக இருக்கிறாள் அதை விட அழகாக சுண்ணியை ஊம்பி விடுகிறாள் பூளை முழுவதும் விழுங்கி ஊம்பும் பொழுது சுன்னி தொண்டை வரை சென்று ஓக்கிறது. செக்ஸியாக பூளை முழுவதும் விழுங்கி உரிந்து ஊம்பி விடும் ஹோட்டமிழ்செஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல பெங்களூரு தமிழ் தேசி செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் செய்யுங்கள்