இஂக்லீஶ் டீசர் ரியா மாணவன் சுன்னியை தமிழ் ப்ளொவிஜோப் செய்கிறாள்

0 views

இஂக்லீஶ் டீசர் எனக்கு தமிழ் ப்ளொவிஜோப் செய்யும் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள், இவர்களுக்கு 30 வயது ஆகியும் இன்னும் திருமணம் நாடக வில்லை. எப்பொழுதும் என்னை அடிக்கடி கல்லூரியில் அழைத்து பேசி கொண்டே இருப்பார்கள்.

நான் இஂக்லீஶ் க்லாஸ் நன்றாக படிப்பேன், அதனால் என்னை எப்பொழுதும் அழைத்து கொண்டே இருப்பார்கள். தேஅசெருக்கு என் மீது காம ஆசை இருக்கிறது என்று ஒரு நாள் அவர்கள் வீட்டிற்கு சென்று இருக்கும் போழு தான் தெரிந்தது.

என்னை அவர்கள் வீட்டில் யாரும் இலாத பொழுது அழைத்து என்னை படுக்க வைத்து என் சுன்னியை வெளியில் எடுத்து சப்ப ஆரம்பித்தார்கள். எத்தனை பெருக்கு கிடைக்கும் இது போன்று ஒரு காமம்.

டீசர் என் சுன்னியை நன்றாக உறிண்து கொண்டே சாப்பும் பொழுது இன்னும் அதிகமான இன்பம் கிடைத்தது. டீசர் சுன்னியை பதி விழுங்கி ஊம்பினால், அவள் தலையை பிடித்து என் சுன்னியை தொண்டைக்கு இறகினேன். டீசர் தமிழ் ப்ளொவிஜோப் செய்து விடுவதா பார்த்து மகிழுங்கள்.