மும்பை அண்ணி கூட வீட்டில் பெஸ்ட் ஸரீ டாகீ ஸெக்ஸ்

0 views

 

ஏனொட சொந்த ஊவார் திரிசி. ஏனொட அண்ணன் மும்பையில் ஒரு இடத்தில் வேலை செய்து அங்கு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தான். ஏனொட அண்ணி கூட அவளோட தங்கையும் வந்து இருந்தால். மீண்டும் ஏனொட அண்ணன் பொண்டாடியை வீட்டில் விட்டு வேலைக்கு சென்று விட்டான்.

இரண்டு பேண்ஙகளும் எனுதான் இருந்தார்கள். கொஞ்ச நாள் பழகத்தில் அவர்கள் இருவரும் ம்யாடர் போதும் கழல்கிரில் என்று கண்டு பிடித்தேன். இருவர் வைத்து காசு பார்க்கலாம் என்று ப்ளான் செய்தேன். ஸெக்ஸ் வீடியோ எடுத்து அதை அனுப்பி காசு பார்க்கலாம் என்றேன்.

அவர்களும் ஓக் சொல்லி விட்டார்கள். வெட்டில் க்யாமர செட் செய்து விட்டு ம்யாடர் போட ஆரம்பித்தேன். அன்நியோட தங்கச்சி கொஞ்ச நேரம் ஹெல்ப் செய்து விட்டு சென்றாள். பின் அண்ணியை நாய் போல முத்தி போட வைத்து பெஸ்ட் ஸரீ டாகீ ஸெக்ஸ் செய்து ஆசத்ினேன்.

இது போல தமிழ் அண்ணி ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்க்க க்லிக் பண்ணுங்க!