ஆஂடீ ப்ளொவிஜோப் செய்து உம்பி நிறைய கஞ்சு வர வைக்கிறாள்

0 views

இளமையான சுன்னியை விழுப்புறம் விபசார ஆஂடீ எப்படி செக்ஷியாக சாப்பி உம்பூகிறாள் என்று பாருங்கள். விபசார ௌந்தயிடம் சென்ற இளமையான பையன் ஆஂடீ நீங்கள் சுன்னியை நன்றாக சாப்புகிறீர்கள், எனக்கு ஒரு ஆசை நான் எப்பொழுதும் உங்களின் உம்பலை பார்க்க வென்றும்.

அதனால் நீங்கள் என் சுன்னியை உம்பி விடுவதா நான் காம படம் எடுத்து கொள்கிறேன், உங்களின் முகத்தை சேர்த்து எடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி ௌந்தயா சமாத்ிக வைக்கிறான். ஆஂடீ இளமை சுன்னியை கூத்த வைத்து அமர்ந்து செக்ஷியாக அவளின் பெரிய நகை காண்பித்து சுன்னியை சாப்பி உம்பூகிறாள்.

சுன்ணி முனையில் நாக்ள் னாகினாள் சுகம் அதிகமாக கிடைக்கும், இவள் நிறைய ஆண்களின் சுன்னியை சாப்பி இருப்பதால் இவளுக்கு அனுபவம் அதிகமாக இருக்கிறது. எந்த இடத்தில் னாகினாள் ஆண்களுக்கு சுகம் அதிகம் கிடைக்கும் என்பது இவளுக்கு தெரிந்து இருக்கிறது.

செக்ஷியாக சுன்ணி முனையை னாகி சாப்பி சுன்னியை முழுமையாக விழுகி உம்பி சுகம் தருகிறாள். இளமையான ஆண் மிகவும் கொடுத்து வைத்தவன் இந்த அளவிற்கு சுன்னியை சாப்பி உம்பி அதிகமாக விந்து வர வைக்கிறாள். ஆஂடீ சுன்னியை சாப்பி உம்பி விட்டு கஞ்சு வர வைப்பதை ராசியுங்கள்.