பாத்ரூமில் இரவு நேர ஆஸ் ஃபக் ஸேலம் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

நான் ஒரு கமபாசி எடுத்த மிருகம் என்று எனை நானே கூறுவேன். எனக்கு தினனும் ஸெக்ஸ் செய்ய வேண்டும் என்று வெறி இருக்கும். கலயணத்துக்கு பிறகு ஏனொட மனைவி சரியாக ஒல்லு அடிப்பதற்கு வரவில்லை, ஆகையால் கொஞ்சம் கடுப்பில் இருந்தேன்.

சலெத்தில் உள்ள மமையார் வீட்டுக்கு சென்றேன். பொண்டாடிடியின் தங்கை எனுதான் நெருக்கமாக பாேசி பழகி வந்தால், காலேஜ் படிக்கும் பெந் போன்று இருந்தால். நானும் டபல் மொனிங்கிழ் பாேசி சுலபமாக மயக்கி விட்டேன்.

ஒரு நாள் இரவு நேரத்தில் இருவரும் தனியாக வீட்டில் மொட்டை மடியில் பாெசிக்கொண்டு இருந்தோம். அப்பொழுது இருவருக்கும் மூட் ஏறியது, வேக வேகமாக பாத்‌ரூம் உள்ளே சென்று நிர்வாணமாக நின்றோம்.

அவளை கொஞ்சம் குனிய வைத்து சூதா விரித்து பார்த்தேன். பின்பு பூண்டாய் ஓடையில் விரல் விட்டு ஆட்டி சுகத்தை கொடுத்தேன். மேலும் ஏனொட தடியான பூளை ஆஸ் ஃபக் செய்ய சூது ஓடையில் செலுத்தி அடித்து விந்தை இராக்கிய ஸேலம் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!