பங்களோறே மனைவி சுன்னியை குத்தியில் விட்டு குதித்து ஊகிறாள்

0 views

பங்களோறே மனைவி கணவன் மீது அமர்ந்து சுன்னியை குத்தியில் விட்டு குதித்து செக்ஷியாக ஊகிறாள். இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக ஊது வீட்டிலே காம படம் எடுக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்களின் முகத்தை காண்பிகாமல் சுது சுன்னியை காண்பித்து ஊகிறார்கள்.

இந்த மனைவி சுது செக்ஷியாக இருக்கிறது அதை கையில் பிடித்து தடவிய பதியே அவள் குத்தியில் சுன்னியை விட்டு கணவன் செக்ஷியாக ஊகிறான். மனை குத்யை விரித்து சுன்னியை ஆழமாக இறக்கி ஊகிறான், இந்த மனைவியின் முடி நீளமாக கவர்ச்சியாக இருக்கிறது.

அவளின் கூஉன்தலுடன் சேர்த்து சுஉதை பார்க்கும் பொழுது கவர்ச்சியாக இருக்கிறது, இவளின் கவரிசியான சுஉதை காண்பித்து சுன்னியை குத்தியில் விட்டு ஊது சுகம் தருகிறாள். இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக காதல் செய்து குத்தியில் ஊது சுகத்தை அனுபாவைக்கிறார்கள்.

உண்மையில் இவளின் சுதின் அழகா பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது, இவளின் முளையை பார்க்க ஆசையாக இருக்கிறது ஆனால் அவள் முளையை காண்பிகாமல் சுன்னியை குத்தியில் விட்டு குதித்து ஊபத்திலே குறிக்கொலாக இருக்கிறாள். பின்பு கணவன் குத்தியில் வெகு நேரமாக ஊதத்தில் சுன்னியில் இருந்து கஞ்சு வருகிறது. இவர்கள் செக்ஷியாக குதித்து ஊது கஞ்சு வர வைப்பதை ராசியுங்கள். மேலும் நிறைய காம படங்கள் பார்க்க தினமும் எங்களின் இணைய தளத்திற்கு வாருங்கள்.