மதுரை அண்ணி கூதியில் கொழுந்தன் ஓக்கும் க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் செஸ் விதேஒஸ்

0 views

மதுரை ஆணி எனக்கு காதலியாக மாறினால் நான் தினமும் அண்ணி முலையையே வாய்த்த கண்கள் எடுக்காமல் பார்த்துக்கொண்டு இருப்பேன் அப்படி ஒரு நாள் குளித்துவிட்டு வரும் பொழுது அண்ணியை கிச் செய்து உஷார் செய்தேன்.அண்ணி எப்பொழுதும் போல தான் என் உடன் இருப்பாள் அனால் அன்னான் இல்லாத பொழுது மட்டும் எனக்கு காதலியாக இருப்பாள். இது போன்று குடுத்தானை எதனை பேருக்கு அமையும் அனால் எனக்கு அமைந்து இருக்கிறது.அன்னான் இல்லாத பொழுது எல்லாம் அண்ணி கால்களை விரிப்பால் அவள் புண்டையில் என் சுண்ணியை சொருகத நாள்களே இருக்காது. ஜாலியாக அன்னான் இல்லாத பொழுது எல்லாம் அண்ணியை ஓத்துகொண்டு தான் இருப்பேன்.இன்றும் அன்னான் வீட்டில் இல்லை அதனால் அண்ணியை கால்களை விரிக்க வைத்து அவள் புண்டையில் என் சுண்ணியை விட்டு செஸ்யாக ஓத்து தஞ்சை கூதிக்குள் இறக்கி என்ஜோய் செய்தேன். செக்ஸியாக அண்ணி மீது படுத்து கூதியில் ஊதா தமிழ் நாடு க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் செஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் செஸ் க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.