தமிழ் வீடு மனைவி மூலை பூந்டையை காமிக்கிறாள்

0 views

நாமகள் ஊரில் வசிக்கும் தமிழ் வீடு மனைவி நிர்மலா தந்து கால காதலனுக்கு மூலை மற்றும் பூந்டையை காமிக்கிறாள். இன்று நீங்கள் இந்த வீடு மனைவி நிர்வாணமாக இருப்பதை பார்க்க பூகிறீட்கள் பின்பு இவர்கள் தமிழில் பேசுவதை நீங்கள் தெளிவாக கீட்களாம். முதலில் கால காதலன் அவளின் பூந்டையை காமிக்குமாறு கீட்கிறான் அப்பொழுது வீடு மனைவி அவக்கின் அந்தரங்க இடங்களை காமிக வெட்கப் பாடுகிறாள் பின்பு அவளின் புடை மற்றும் பாவாடையை பிடித்து தூக்கு அவளது செக்ஷ்யான குத்ியை காமிக்கிறாள். ஆவலில் குததி மிழுவதும் முடிகளாக இருக்கிறாது அதை காதலன் தந்து மொபைல் காமெராவில் பதிவு செய்து தனது நண்பர்களுஜு காமிக ஆசை படுகிறான் இவன் இவளது அந்தரங்க படத்தை நண்பர்களிடம் காமிக பூவாதது தெரியாது.

ஆனால் அவள் தனது கால காதலன் கேட்பதால் அவளின் பூந்டையை பாவாடையை துகி காமிக்கிறாள். பின்பு காதலன் அவளின் முளையை காமிக்குமாறு கேட்கிறான் அவள் சிரித்துக்கொண்டே வெட்கப் பாடுகிறாள் ஆனாலும் அவளின் ஜாகித் கோக்கியை காயதி அவள்ததி முளையை செக்ஷியாக காமிக்கிறாள். அப்படி அவளது மிலையை காமிக்கும் பொழுது அவளது தாலி தெளிவாக தெரிகிறது. அவளின் மூலை வெள்ளியாக இருக்கிறது பின்பு மூலை காம்புகள் கருப்பாக செக்ஷியாக இருக்கிறது. மனைவியின் மூலையில் கையை வைத்து தடவி அவளை முழுவதும் நிர்வாணமாக உடம்பை காமிக்குமாறு கேட்கிறான் அப்பொழுது மனைவி வேகப்பட்டு மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறாள். ஆனால் காத்தான் பிடிவாதமாக நீ காமிததாள் தான் இன்று வீட்டை விட்டு செல்லுவேன் என்று சொல்கிறான் வெட்டு வழி இல்லாமல் தமிழ் வீடு மனைவி தனது ஜாகிய் பாவாடை அனைத்தையும் காயதி நிர்வாணமாக உடம்பை காமிக்கிறாள். பாருங்கள் இவர்கள் தமிழில் பேசி உடம்பை நிர்வாணமாக காமிப்பத்தை