தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் நைட் முடிந்த பிறகு காதலியை எடுத்த நிர்வாண வீடியோ

0 views

வீட்டினில் ஹாஸ்டில் ஒன்றில் தாங்கி இருக்கிறேன் என்று இந்த மங்கை போய் சொல்லி விட்டு பிறகு அவள் என்னுடன் வந்து தனியே வந்து தங்கினால். அந்த சமையத்தினில் ஆவலுடன் சுகமாக ஒழுக்க போட்ட செய்தது தான் இந்த காம ஊழ் ஆட்டம்.

நாங்கள் இருவரும் கல்யாணம் ஆவதார்க்கு முன்பாகவே இது போன்று காம ஊழ் சுகததினில் ஈடு பாட ஆரம்பித்தோம். அது தான் என்னுடைய காதலியுடன் எனக்கு நடந்த தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் நைட் ஸெக்ஸ் அனுபவம். அவளை நான் இதமாக சுகமாக ஊழ் செய்த தரமாக ஒழுதத பிறகு அவளது பூந்டையை னாஅன் சுகமாக விரித்து மீண்டும் ஒரு முறை அவளை நான் சூத்தினில் ஒழுது போட்டு கமாசுகம் கண்டேன். . போன்று தொடர்ந்து பல முறை நாங்கள் ஊழ் ஸெக்ஸ் சுகம் செய்து கமாசுகததினில் ஈடு பத்து ம்யாடர் செய்தோம்.