பெரிய முளைக்காரி வீட்டில் செக்ஷியாக ஊகிறாள்

0 views

சென்னையில் பெரிய முளைக்காரி காதலநொடு செக்ஷியாக ஊகிறாள். இவள் குததி கொழுததுப்போய் இருக்கிறது அதில் காதலன் சுன்னியை வைத்து ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். முதலின் இவனது கருப்பு சுன்னியை பார்க்கும் பொழுது பெரிதாக தான் இருக்கிறது ஆனால் அவளின் கொழுததுப்போன குத்ிக்கு சுன்ணி சிரித்தாய் தெரிகிறது. காதலன் மொபைல் காமில் காம வீடியோ ஊதுக்கொண்டே எடுக்கிறான் அப்பொழுது ருப்பவின் மூலை பெரிதாக தெரிகிறது. காதலன் அவளை ஊகும் பொழுது மூலை தாள தலவென்று ஆடுகிறது பின்பு அவளின் குத்ியில் கையை வைத்து விரித்து சுன்னியை உள்ளே விட்டு ஊகிறான்.

பின்பு றுஉப கால்களை விதித்து பூந்டையை அழகாக ஊக்க காமிக்கிறாள் அப்பொழுது அவளின் மூலை செக்ஷியாக தெரிகிறது. றுஉப முகம் முழுவதும் ஊகும் பொழுது காமமாக இருக்கிறது அவள் குத்ியை நன்றாக ஊக்க காமிததாள். பிறகு காதலன் தந்து தமிழ் சுன்னியை குத்ியில் விட்டு வேகமாக ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்பொழுது றுஉப செக்ஷியாக முணருகிறாள். வேகமாக குத்ியில் ஊகும் பொழுது காம சுகம் தாங்காமல் ஆசாதியாக முளையை காமித்து படுத்து இருக்கிறாள் பின்பு இருவரும் செக்ஷியாக ஊகிறார்கள். இவர்கள் செக்ஷியாக ஊபத்தை பார்த்துவிட்டேர்கலா.