விலேஜ் நண்பன் வைஃப் கூட ஊழ் போதும் ம்ம்ச் வீடியோ

0 views

நான் ஒரு பிஸ்நெஸ்‌ம்யாந் ஆகையால் அடிக்கடி சில இடங்களுக்கு சென்று வரும் நிலை வரும். அப்பொழுது எனக்கு ஒரு புது நண்பன் கிடைத்தான். ஒரு நாள் அவனோட வீட்டுக்கு செழும்போது ஒரு அழகான பெண்ணை பார்த்தேன்.

அவள் அவனோட பொண்டாட்டி என்று அறிந்து கொண்டேன். எனை வாச கண்ணு எடுக்காமல் ஒரு தேவிதிய முண்ட போல பார்த்து சுவைத்தால். எனக்கு சீக்கிரமாக அவளை ஊழ் எடுக்க வேண்டும் என்று வெறி வந்தது.

அப்பொழுது நண்பனுக்கு தெரியாமல் அந்த வீட்டுக்கு சென்றேன். ஏனொட பேசிக்கு மயங்கி ம்யாடர் போட வந்தால். அவளோட ஆடைகளை கூட முழுமையாக கழத்கமல் தூக்கி வச்சி தடவி ஊக்க ஆரம்பித்தேன்.

சூனியை பூந்டையில் விட்டு அடிக்கும் போது சூடாக அருமையாக இருந்தது. இருவரும் ம்யாடர் செய்வதை வீடியோ . செய்து ஆசத்ினேன். இது போன்ற விலேஜ் வைஃப் ம்ம்ச் வீடியோ பார்க்க இங்கு க்லிக் பண்ணுங்க! சேம சுப்பெராக . இருக்கும்.