தமிழ் வெள்ளைகாரி சுன்னியை சாப்பி ஊகிறாள்

0 views

பாருங்கள் சென்னை வேலைக்காரி அமுத செக்ஷியாக வேலை செய்வது போல் வீட்டில் இருக்கும் பையனின் சுன்னியை னாகி சாப்பி ஸெக்ஸ் செய்வதை. இவள் பார்க்க செக்ஷியாக இருக்கிறாள் இவளின் புலைகள் அழகாக இருக்கிறது பின்பு இவளின் சுது பெரிதாக செக்ஷியாக இருக்கிறது. முதலில் அவள் வீதிுகு வந்த உடன் உனது அம்மா எங்கே என்று கீட்கிறாள் அந்த பையன் வெளியில் சென்று விட்டார்கள் எந்டவுடன் சரி நான் வேலை செய்கிறேன் என்று சொல்லி அவளின் செக்ஷ்யான உடம்பை காமிக்கிறாள். கீழே குனிந்து வீலை செய்வது போலடவாே அவளின் முலைகளை காமித்து பையனின் சுன்னியை விரைக செய்கிறாள்.

பின்பு அந்த பையன் அவளின் முலைகளை காமிக சொல்லுகிறான் அப்பொழுது அவள் இதை நீ உனது அம்மாவிடம் சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லி அவளின் முளையை காமிக்கிறாள். அப்பொழுது அவளின் செக்ஷ்யான முலைகள் அழகாக தெரிகிறது பின்பு அவனது சுன்னியை வெளியில் எடுத்து னாகி சப்ப ஆரம்பிக்கிறாள். பையன் அவளின் பூந்டையை காமிக சொல்லுகிறான் அவள் பூந்டையை காமிக்கும் பொழுது கருப்பாக இருக்கிறது அதில் வெள்ளை டில்டோ சுன்னியை விட்டு ஊகிறாள். தவறாமல் பாருங்கள் இவள் ஆபாசமாக தமிழ் பேசி ஊபத்தை

Related videos